Het grootste galabal is verhuisd naar Versuz op 23/06 samen met Stressed out.

Meer info

Wens je een refund mail naar info@hetgrootstegalabal.be
Het gekochte ticket voor het Galabal wordt automatisch een VIP ticket voor Stressed Out in Versuz op 23/06.